best free website templates

Audit financiar

Ce este auditul financiar?
Auditul financiar este activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Rolul auditului financiar

Auditul financiar are rolul de:
- verificare a respectarii cadrului conceptual al contabilitatii (postulate, principii, norme si reguli de evaluare) general acceptat, a procedurilor interne stabilite de managementul entitatii pentru guvernarea acesteia;
- verificarea si certificarea reflectarii in contabilitate a situatiilor financiare, imaginea fidela, clara si completa a intregului exercitiu financiar.
Auditul financiar este necesar pentru a exprima o opinie independenta asupra situatiilor financiare, menita sa-i asigure si sa-i apere in mod egal pe toti utilizatorii informatiilor continute de acestea (investitori, salariati, sindicate, creditori, furnizori, clienti, stat, manageri, bancheri).
Obiectivul general al activitatii de audit este acela de a prezenta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, o situatie financiara si de a emite o opinie conform careia operatiunile economice sunt corecte si in conformitate cu prevederile legii.
Ce entitati sunt obligate sa isi auditeze situatiile financiare?
Entitatile sunt impartite in 3 categorii, in functie de indicatorii total active, cifra de afaceri si numarul de salariati: microentitati; entitati mici si entitati mijlocii si mari.

Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, NU depasesc limitele a cel putin 2 dintre următoarele 3 criterii:
- totalul activelor: 1.500.000 lei;
- cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
- numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Microentitatile NU sunt obligate sa isi auditeze situatiile financiare.

Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, NU se încadrează in categoria microentitatilor si care NU depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
- totalul activelor: 17.500.000 lei;
- cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
- numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Sunt supuse auditului situatiilor financiare entitatile mici care, la data bilantului, depasesc limitele a cel puţin 2 dintre următoarele 3 criterii:
- totalul activelor: 16.000.000 lei;
- cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
- numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute mai sus se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel puţin 2 dintre următoarele 3 criterii:
- totalul activelor: 17.500.000 lei;
- cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
- numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Entitatile mijlocii si mari sunt obligate sa isi auditeze situatiile financiare.
Mai sunt supuse auditului situatiilor financiare entitatile de interes public, adica societatile/companiile nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome.

Sunteti interesat de acest serviciu?

Contacteaza-ne pentru a afla mai multe detalii.

Adresa

Prelugirea Ghencea Nr.333
Bucuresti Romania
Telefon: 0745.094.211
Email: office@contacaruntu.ro