LEGISLATIE

easy site maker
LEGEA contabilitatii nr. 82/1991 – republicata si actualizata 2018 Capitolul I Dispozitii generale

LEGEA contabilitatii nr. 82/1991 – republicata si actualizata 2018
Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi....

LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative

LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017
privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale

Prezentul titlu reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile. (2) Prevederile art. 35 alin. (1), (4), (6), (7) si (10) nu se aplica pentru auditul statutar al situatiilor ....

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Legea nr. 111/2018 din 16 mai 2018

LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal - ultima actualizare: Legea nr. 111/2018 din 16 mai 2018 

(1) Prezentul cod stabileste: cadrul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate...

Codul muncii 2018

Codul Muncii 2018

Art. 1. Prezentul cod reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.
(2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii ...

INTERESATI DE O COLABORARE?

Contacteaza-ne pentru a afla mai multe detalii despre cum putem deveni parteneri

Adresa

Prelugirea Ghencea Nr.333
Bucuresti Romania
Telefon: 0745.094.211
Email: office@contacaruntu.ro